การรับรองมาตรฐานจิวเวลรี่ระดับประเทศ และระดับสากล ของ KitiRin Jewelry

ลูกค้ามั่นใจในการซื้อจิวเวลรี่จาก KitiRin Jewelry เพราะ KitiRin Jewelry ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจิวเวลรี่ระดับประเทศ และระดับสากล ดังนี้

 

-ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ในโครงการ

เที่ยวเมืองไทยอุ่นใจได้มาตรฐาน ณ สยาม พารากอน

 

-ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพในหลักสูตรการดูเพชรจาก จาก GIA (Gemological Institute Of America) สถาบันอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะได้เลือกซื้อเพชรที่เป็นของแท้ และมีคุณภาพใน มาตรฐานระดับสากล

http://www.gia.edu/

 

- เป็นสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ “Trading Standards buy with confidence” มีมาตรฐานการค้า การบริการ และจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับไทยกระทรวง พาณิชย์ Gem and Jewelry Business Development Committee of Thailand (GCT)

http://www.gctthailand.com/

 

-รับรองโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT)

http://www.git.or.th/