การรับรองมาตรฐานจิวเวลรี่ระดับประเทศ และระดับสากล ของ KitiRin Jewelry

ลูกค้ามั่นใจในการซื้อจิวเวลรี่จาก KitiRin Jewelry เพราะ KitiRin Jewelry ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจิวเวลรี่ระดับประเทศ และระดับสากล ดังนี้

 

-ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ในโครงการ

เที่ยวเมืองไทยอุ่นใจได้มาตรฐาน ณ สยาม พารากอน

 

-ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพในหลักสูตรการดูเพชรจาก จาก GIA (Gemological Institute Of America) สถาบันอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะได้เลือกซื้อเพชรที่เป็นของแท้ และมีคุณภาพใน มาตรฐานระดับสากล

http://www.gia.edu/

 

- เป็นสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ “Trading Standards buy with confidence” มีมาตรฐานการค้า การบริการ และจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับไทยกระทรวง พาณิชย์ Gem and Jewelry Business Development Committee of Thailand (GCT)

http://www.gctthailand.com/

 

-รับรองโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT)

http://www.git.or.th/

 

 

KitiRin Jewelry passed the determination gemstone quality course by GIA Gemological Institute Of America; the world’s most respected gemological laboratory, entrusted with grading and identifying more gems than any other lab. Hence, it can be guarantee that the diamond, which is purchased, is a full of quality with internationally recognized standards for evaluating diamond quality. Moreover, we are the member of project of “Trading Standards buy with confidence” by Gem and Jewelry Business Development Committee of Thailand (GCT) and The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT).

For more information:

http://www.gia.edu/

http://www.gctthailand.com/

http://www.git.or.th/

พลอยเมืองกาญจน์
อัญมณีกาญจนบุรี