นิลเมืองกาญจน์

นิล เป็นแร่อัญมณีที่มีสีดำเข้ม และมีลักษณะทึบ เนื้อเนียนแน่น ประกายคล้ายแก้วพบสะสมตัวมากเป็นอันดับสองรองจากพลอยตระกูล คอรัมดัม โดยเฉพาะนิลที่อยู่ใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี มีการพิสูจน์แล้วว่า เป็นแร่ที่มีความแข็งแรงมากกว่าที่อื่นๆ เป็นนิลที่ได้ชื่อว่า ดีที่สุดในโลก ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Black Spinel โดยทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อว่า Black Onyx ยิ่งเมื่อได้รับการเจียระไนแล้วจะเกิดความเงางามอันเป็นลักษณะธรรมชาติ ของหินประเภทนี้และเมื่อนำมาประกอบตัวเรือนเงินเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ทำให้สีของวัตถุ 2 ชนิดตัดกัน ยิ่งเพิ่มความเงางามและความคลาสิค เป็นอมตะ เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่ส่งเสริม ทางด้านการเงิน ความมีอำนาจ ความมั่นคง มีสง่าราศี จึงเป็นอัญมณีที่นิยมกันมานานในประเทศไทย นิล เป็นอัญมณี ที่มีคุณสมบัติ คือ ความงาม ซึ่งประกอบไปด้วย สี ความเป็นประกาย ความวาว ความคงทนถาวร มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ และปฎิกริยาทางเคมี