พลอยสตาร์

เป็นพลอยชนิดที่นำมาเจียระไนรูปหลังเบี้ย เมื่อโดนแสงไฟจะมีดาวปรากฎให้เห็นบนพื้นหน้า พลอย บางครั้งพบเห็นในลักษณะรูปดาวมีขาสี่แฉก บ้างก็ดูเลือนลาง การเกิดเป็นพลอยสตาร์ที่มีคุณภาพนั้นการเจียระไนเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากการเจียระไนพลอยทับทิมและแซฟไฟร์แบบรูปหลังเบี้ยหรือรูปโค้งหลังเต่านั้น โดยปกติจะกระทำต่อเมื่อพลอยนั้นมีคุณภาพต่ำและมีรอยแตกมาก จะเกิดรูปดาวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมลทินและทิศทางการเจียระไน ปกติจะมีราคาต่ำกว่าพลอยที่เจียระไนแบบเหลี่ยม ทั้งนี้ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น ที่พลอยเจียระไนรูปโค้งหลังเต่ามีราคาสูงกว่า เนื่องมาจากสีและปรากฎรูปดาวที่ ครบสมบูรณ์แบบสวยงามเป็นพิเศษ

ในการที่จะตัดเนื้อพลอยเพื่อนำมาเจียระไนให้ได้สตาร์เท่ากันหมด และแหลมคมชัดที่สุดนั้น จะต้องเลือกตัดในแนวที่ตั้งฉากกับแนวแกนยาวของพลอยจริงๆ ถ้าตัดตั้งฉากได้อย่างแท้จริงแล้ว จะได้สตาร์ที่มีขาได้สัดส่วนเท่ากันหมด จะมีความคมชัด สวยงาม ไม่ว่าจะเอียงพลอยไปในทิศทางใด หากเป็นพลอยทับทิมและไพลินมีสตาร์สมบูรณ์แบบ จะมีราคาแพงมาก ผู้ที่เจียระไนพลอยจึงต้องมีความชำนาญ ในการเลือกตัดในทิศทางที่ถูกต้อง มิฉะนั้นถ้าตัดไม่ตั้งฉากจริงๆ ก็จะได้สตาร์เอียงๆ ทำให้พลอยนั้นมีราคาลดลงไป