พลอยไพลิน

เป็นพลอยตระกูลคอรันดัม มีหลายสี แต่โดยทั่วไปมักหมายถึงเฉพาะที่มีสีน้ำเงิน ในประเทศไทย เดิมเรียกว่า นิลกาฬ (นิลก็ยังหมายถึงพลอยอีกชนิดหนึ่ง) แต่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ไพลิน ตามชื่อของแหล่งกำเนิดจากเหมืองพลอย ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ที่ในช่วงหนึ่งมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไพลินพม่ามีคุณภาพดีมาก เพราะมีสีน้ำเงินเข้ม “รอยัลบลู” ถือว่าเป็นพลอยที่สีสวยแต่หายากมากในปัจจุบัน

ส่วนพลอยไพลินของไทยนั้นไทย จะเป็นสีนำน้ำเงินมีสีค่อนข้างสวย โดยเฉพาะตรงบริเวณใกล้เขตแดนไทย-เขมร พบพลอยน้ำเงินที่มีคุณภาพคล้ายแคชเมียร์ เรียกว่า "ไพลิน" (Pailin) ส่วนพลอยไพลินที่มาจากกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย จะเป็นพลอยที่มีคุณภาพดีมากเช่นกัน

พลอยไพลินของทางร้านถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุด เนื่องจากทางร้านได้รวบรวมพลอยไพลินที่มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติของอัญมณีที่สวยงามที่สุดทั้งพลอยไพลินพม่า และพลอยไพลิน ที่มาจากอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางร้านได้เก็บสะสมพลอยที่มีคุณภาพดีมาเป็นระยะเวลานาน มาอยู่ในตัวเรือนที่ทันสมัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นอัญมณีที่หาได้ยากมากในปัจจุบัน