ผลิตภัณฑ์จากอัญมณี

นอกจากเครื่องประดับ เรายังมีพระพุทธรูปที่ทำจากนิล ภาพติดพลอยที่ทำจากแร่หินหลากสีสันจากธรรมชาติ เป็นรูปเสด็จพ่อรัชการที่ 5, สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (พฺรหฺมรํสี) และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังมีกล่องใส่เครื่องประดับที่ แกะสลักด้วยเครื่องยิงเลเซอร์ลงบนไม้สักทอง ฯลฯ