Articles

ไพลิน ที่สุดของพลอยเมืองกาญจน์

ไพลิน ที่สุดของพลอยเมืองกาญจน์
Blue Sapphire พลอยไพลิน หรือ พลอยสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นพลอยที่สวยที่สุดของพลอยเมืองกาญจน์ และ ของประเทศไทย ชาวต่างชาติเดินทางมาตามหาพลอยไพลิน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว
นับวันจะเริ่มหาพลอยไพลินเมืองกาญจน์ ที่สมบูรณ์ และ สวยงามที่สุดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะอัญมณีชนิดนี้เป็นทรัพยากรที่เหลือน้อยลงมาก และมีเอกลักษณ์ คือ มีสีน้ำเงินเข้มที่สวยงามตามธรรมชาติอย่างเฉพาะตัว และที่สำคัญคือมีชิ้นเดียวเท่านั้น จึงไม่ซ้ำแบบใคร ดังนั้นคนจึงนิยมสวมใส่พลอยไพลินเป็นเครื่องประดับประจำตัว ที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้ดี
ในเชิงความหมายแล้วพลอยไพลินเป็นอัญมณีที่เป็นสัญลักษณ์ ของความรักที่มั่นคง ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว ดังนั้นคนจึงมักจะใช้ พลอยไพลิน มาทำเป็นแหวนหมั้น และแหวนแต่งงานกันบ่อยๆ ซึ่งจะสื่อถึงความหมายที่ดีต่อความรัก และ คู่รัก ที่จะมีความรักที่มั่นคง และในความหมายอื่น คือ ช่วยทำให้สภาพจิตใจสงบความคิดปลอดโปร่ง มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมตัวเองได้
แหล่งผลิตพลอยไพลินในประเทศไทยนั้น อยู่ที่อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศที่เป็นแหล่งที่พบพลอยไพลินอีกหลายแห่ง เช่น ออสเตรเลีย มาดากัสการ์ ซีลอน เขมร อินเดีย แต่พลอยไพลินที่ได้มาตรฐานและมีน้ำงามที่สุด คือพลอยเมืองกาญจน์ เท่านั้น